Nevenactiviteiten 
 
  Curator - samensteller tentoonstellingen
  Schrijf voor:
Area Revues, Parijs
Kunstmagazine Palet
Kunstblad De Nieuwe, Amsterdam


2001 - nu kunstenaarsinitiatief de-Passages, (met Frans Boomsma, Margreet Bouman en C.A.Wertheim)
2011 - .... Ambasadeur Vereniging De Vishal, Haarlem
2014 - ... Bestuurslid Jeanne Oosting Stichting, Amsterdam
2007 - 2010 adviescommissie Kunst en Cultuur Noord-Holland, Provincie Noord-Holland
2004 - 2006 Lid van de Commissie Basissubsidies - Fonds BKVB, Amsterdam
1993 - 1997 Lid oprichtingsbestuur en lid bestuur Vereniging De Vishal, Haarlem
   
lid kunstenaarsverenigingen:
  De Vishal, Haarlem 
  Maatschappij Arti et Amicitiae, Amsterdam
1976 - 2001 De Groep, Haarlem
   

Expositieruimte De Keuken:
Margreet Bouman en Ronald Ruseler
website

keuken
2010

Over Galerie De Keuken en 'Hier, papier, enter...!' in het oude Patronaat (november 2000)

Het idee om in De Keuken een tentoonstelling te organiseren was als een soort samenzwering begonnen, omdat er naar ons gevoel tijdens de Kunstlijn niet genoeg te beleven viel. Incidenteel hebben wij altijd aan de Kunstlijn meegedaan, maar omstreeks 2000 vonden wij dat er meer kon gebeuren om kunst onder de aandacht te brengen. Het doel was deels om de keuzemogelijkheden voor liefhebbers van de Kunstlijn te vergroten, anderzijds was het ook bedoeld om uiting te geven aan onze verontrusting over de posities die werden ingenomen ten aanzien van de kunst zelf. Wij zijn nooit onder de indruk geweest van cynisme, kunstondermijnende politieke doelstellingen of leunstoelcommentaar, vandaar dat wij toen besloten twee exposities te organiseren die de tijdgeest van dat decennium weerspraken.
De één in het oude Patronaat waar de tekeningententoonstelling Hier, papier, enter...! te zien was met werk van bevriende kunstenaars die buiten de stad woonden en de andere bij ons thuis waar Herman Geerdink zou exposeren. De naam Galerie De Keuken was snel gevonden en de locatie was gunstig, want De Keuken bevond zich midden in het Haarlems Museumkwartier.
Geerdink kwam met de, voor ons, toepasselijke serie Brood en Spelen; kleurenlino's op met linnen bespannen 'kistjes' in combinatie met wat hij 'koopjes' noemde. Voor Herman, toen ernstig ziek, was het een bemoediging aan de Kunstlijn mee te doen. Dat zijn Magnum Opus nog zou komen had niemand op die tentoonstelling kunnen bevroeden. Niet veel later namelijk begon hij aan een serie zwart-wit lino's die met uiterste precisie en geduld gesneden waren. Tot enkele dagen voor zijn dood heeft hij aan deze reeks gewerkt, zich niet realiserend welke prachtige en belangrijke erfenis hij heeft nagelaten.

Beide Kustlijnexposities waren wat ons betrof complementair en bleken succesvol, want ze werden druk bezocht en de reacties waren positief. In 2001 volgden C.A. Wertheim en Daniel Levi met een duotentoonstelling. Er was de groepsexpositie waar uiteenlopende disciplines centraal stonden 5-de Natuurlijkheid (2002); met onder andere de keramiek van Gijs Frieling, de aanzet tot het opmerkelijke parfum l'essance de Mastenbroek van Birthe Leemeier en de bruiloftsvideo Wedding Performance van Cees Krijnen met zijn moeder.
Stefan Kasper maakte in 2007 Visite, Visite met een indrukwekkend monumentaal werk op papier in combinatie met een keuze van tekeningen uit onze kunstcollectie. In 2008 was De Keuken onderdeel van de tentoonstelling Tracing Places met de video Kosmos.
Galerie De Keuken is een gelegenheidsinitiatief gebleven en als de noodzaak zich aandient is zij altijd weer beschikbaar.

 

Jubileumboek 25 jaar Kunstlijn Haarlem

kunstlijnboek

 

2008

'Kosmos' - Tracing Places, Kunstlijn Haarlem

KOSMOS (de imaginaire reis) - 2007
techniek : diareeks met geluid op DVD
tijdsduur: +/- 41 minuten in een loop
toelichting: De DVD bestaat uit een reeks beelden van hotelkamers in verschillende landen.
De foto’s zijn gemaakt vanaf 1972 tot en met 2007.
De plaats van handeling is een straat in de binnenstad van Haarlem.
Er klinken zomergeluiden op de achtergrond: vogels, klokjes in de verte, passerende auto’s, een brommer, voorbijgangers en bezoekers aan een eetcafe. De avond valt.
Twee personen maken in hun fantasie een reis om de wereld.

     
2007

Visite, Visite! - Werk van Stefan Kasper, De Keuken, Haarlem
samenstellers: Stefan Kasper en Ronald Ruseler
.
In het boek Second Opinion (2007) pleiten de directeuren van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB voor een nieuw elan in de kunst. Volgens hen is de kunstwereld in Nederland teveel  naar binnengericht en verhoudt zij zich te weinig tot de buitenwereld. Zij is vooral met zichzelf bezig. De publieke belangstelling zou zo onder druk komen te staan. Er wordt o.a. een beroep gedaan op verzamelaars om in het huidige ‘discours’ verantwoordelijkheid te nemen en kunstenaars te bevrijden uit het verstikkende web van het Nederlandse subsidiestelsel.
(...)
De Keuken toont nieuw werk van de jonge kunstenaar Stefan Kasper (1983). Hij zal tevens een keuze maken uit de kunstcollectie van Margreet Bouman en Ronald Ruseler. De tentoonstelling zal, onder de titel Visite & Visite!,  door de kunstenaar worden samengesteld. 

     
2002 5 - De Natuurlijkheid
Gijs Frieling - keramiek
Robert Geveke - schilderij
Cees Krijnen - fotoinstallatie
Wilma Kuil - fotoprint op stof
Birthe Leemeijer - geurproject
     
2001  Daniel Levi - Keramiek
C.A. Wertheim - Schilderijen en werk op papier
     
2000

Herman Geerdink (1951 - 2005)
Schilderijen en drukwerk op linnen

De schilder/ graficus Herman Geerdink kreeg zijn opleiding aan de AKI in Enschede en werkte aan de Ateliers 63 in Haarlem. Aanvankelijk vooral lithograaf, schakelde hij over op technieken als de collage, de lijntekening, borduurwerk, sjabloontekening, het schilderen en combinaties hiervan. De grafische technieken zijn nooit helemaal verdwenen uit zijn werk.

De veelheid aan uiteenlopende motieven die door de kunstenaar bijeen gebracht worden, kunnen zowel verheven als banaal zijn. Daarbij lijkt hij door zijn manier van vormgeven het banale te willen verheffen door het aan het verhevene gelijkwaardig te maken. Dat brengt in herinnering dat de Pop Art aan de oorsprong heeft gestaan van zijn kunstenaarschap. Mogelijk wil de kunstenaar Geerdink de banaliteit van het bestaan verzoenen met een hogere en meer spirituele, werkelijkheid.

   
 top  cv home